VOORPAGINA

 

Dongens Nieuws.

Elke dag. Actualiteiten

voor en over Dongen,

s Gravenmoer ,

Klein-Dongen en Dongen-Vaart .

De internetkrant  van Dongen 

is er voor alle Dongenaren

 

Ideëel|snel|objectief

Cambreur

Springlevende praktijklessen

op het Cambreur


DONGEN - Drie baby’s en een peuter konden rekenen op een klas vol gemotiveerde leerlingen. Tijdens de lessen mens en zorg in de eerste week na de eindejaarsvakantie kregen de leerlingen van het vmbo eerst een observatieopdracht: Hoe ontwikkelen baby’s en peuters zich? Wat zie je ze doen?Gelukkig voor beide partijen kwam er ook een stuk praktijk bij kijken: een baby vasthouden, spelletjes verzinnen voor de peuter en daarna een nauwkeurige badinstructie en een heerlijke badderpartij. Als afsluiting voerden de leerlingen de kinderen hun fruithapje en mochten de twee docentes vaststellen dat een dergelijke les zeker voor herhaling vatbaar is. De leerlingen zien deze kindjes graag vaker komen.

 

POLITIEK VANDAAG

 

De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

dinsdag 8 januari   

vrijdag 11 januari 

 

Kans op hoger kastekort opnieuw gestegen door geraamde uitgaven aan jeugdhulp

 

De Cammeleur

'draait ' goed

 

AED apparaat bij vergissing verplaatst.

 

 

==

 

ALLE SPORT

IN

 

DONGEN

Voorbeschouwing

VV Dongen – Hercules

 

Biljartsport:

Districtscompetitie Midden-Brabant driebanden-groot

3-tallen:

Team café ’t Vaartje blijft aan de leiding

Succesvolle start voor Atledo jeugd in het eerste wedstrijdweekend van 2019

 

DVVC MO15 wint op fraaie wijze winterttoernooi bij Beek Vooruit

 

Start met Bridge

 

 

Jeu de Boules:

Monette Couleau aan de leiding

 

Darts:

WBDF-competitie:

‘t Vaartje verliest nipt

 

DVVC en Suat Tasci gaan samen derde jaar in.

 

Jeu de Boules Club Dongen

in NPC. 2019

 

Onsamenhangend spel leidt tot 3-1 verlies voor vvDongen

 

 

lia van gool

DE VIJFTIGSTE COLUMN VAN LIA VAN GOOL GAAT OVER 

even slikken..

Komkommers

op batterijen en tasjes met een piemel

rinus krijnen

 

VERS VAN DE PERS EN DE EERSTE VAN 2019.

LEES DE NIEUWE COLUMN VAN

RINUS KRIJNEN  

Muscle Car

DE 623STE DAGGEDACHTE VAN PIET HEBBEN RAAKVLAKKEN MET ONZE MINISTER PRESIDENT


'De mitrailleur er op'


piet eelants

* video's

* fotoalbums

* belangrijkste Dongense links

* disclaimer   

Gemeente Dongen wint een grote slag in de zaak TUF

Dongen int voor

€ 98.000 aan

'vervelende situatie'

Op de vraag van deze krant wanneer de zaak in een stroomversnelling kwam antwoordde gemeentewoordvoerder Olga van Vugt-Blaauw dat de gemeente een zorgvuldig proces heeft doorlopen: “Zodra het moment daar was dat we de bank konden verzoeken om het bedrag af te staan aan de deurwaarder, hebben we dat gedaan “. De woordvoerster zei verder dat er geen andere juridische steun - anders dan de gemeentelijke – geweest is. “Het geïnde bedrag is verkregen via inschakeling van de deurwaarder ” . Volgens mevrouw van Vugt- Blaauw is het bedrijf ,ondanks de betaling van de dwangsommen nog steeds verplicht om binnen de door de gemeente vastgestelde termijn te beginnen met de opruiming van de grasmatten tot de vergunde hoogte.Burgemeester Marina Starmans gaf een eerste reactie aan deze krant “We hebben het bedrag na een zorgvuldig gelopen proces veilig kunnen stellen voor Dongen. Tegelijkertijd blijft het een vervelende situatie.”

boetes bij TUF Recycling BV

 

Met behulp van het sturen van een deurwaarder heeft de gemeente Dongen voor € 98.000 euro aan boetes geïnd bij TUF Recycling BV. Dit bedrag stond open aan niet-betaalde dwangsommen. Daarnaast heeft de gemeente een conservatoir beslag laten leggen op het resterende banksaldo van het bedrijf. Het banktegoed van het bedrijf dat handelt in kunstgrasmatten is hierdoor 'bevroren'. De gemeente Dongen kan in de komende periode via de deurwaarder aanspraak maken op dit bedrag mocht blijken dat TUF Recycling BV niet voldoet aan nieuwe financiële verplichtingen jegens de gemeente Dongen die het gevolg zijn van de procedure last onder bestuursdwang. Dit is de zwaarst mogelijke sanctie in het bestuursrecht. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten om een einde te maken aan de reeks van overtredingen op beide bedrijfslocaties (Vierbundersweg, De Schacht). 

HIER VERDER LEZEN

Milieuvereniging Oosterhout en de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik :

'Dromenlab voorbarig'

 

Alleszins voorbarig’, zo noemen de Milieuvereniging Oosterhout en de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik de uitnodiging aan bewoners en organisaties om deel te nemen aan een Dromenlab. In de uitnodiging (van de gemeente Dongen en Oosterhout red. )wordt opgeroepen om mee te denken aan de toekomstige invulling van het gebied tussen Oosterhout en Dongen. Via een tekening wordt de toekomstige situatie geschetst. Daarin wordt er van uitgegaan dat het besluit voor de aanleg van de nieuwe N629 al definitief genomen is. Echter, het besluit ligt momenteel bij de Raad van State. Voorzitter René Roovers van Spaar de Duiventoren en het Blik vindt dat mensen op deze manier voor de gek gehouden worden. ‘Dergelijke invullingsplannen maak je pas als het bestemmingsplan vaststaat. Dat is zeker niet het geval’, aldus ook Sietzke Schokker van de Milieuvereniging Oosterhout. ‘De gemeenten en provincie moeten volgens haar eerlijk en transparant richting bewoners aangeven hoe de situatie op dit moment is’. HIER MEER LEZEN  ( zie  ook elders op deze pagina)

 

Start werkzaamheden

Groene Long in de Beljaart

 

Tussen de Hamsesticht en de Achterhuizensticht, ter hoogte van 'het eiland', begint de gemeente we vandaag, maandag 14 januari, met de inrichting van een groene zone. In deze zogeheten 'Groene Long' lwordt een waterpartij, vlonder, brug en beplanting aangelegd. Het ontwerp van de Groene Long is gemaakt in samenwerking met een werkgroep van bewoners en wijkraad De Beljaart. Het gaat om de aanleg van het eerste deel van de Groene Long. De volgende fase richting de Hoge Ham wordt opgepakt zodra het grootste deel van de nieuwbouwwoningen is opgeleverd. Die fase krijgt een het karakter van een park met wandelpaden, bloemrijke graslanden en plukroutes met fruitbomen- en struiken.Omwonenden en andere geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden via WhatsApp.. Meer informatie leest u in het document hiernaast.

Stichting Parkplezier Dongen

ziet heil in samenwerking

 

PARKPODIUM VOOR HET EERST IN GEBRUIK OP  DAG VAN HET PARK 

 

Dongen, 14 januari 2019.De nieuwjaarsbijeenkomst vandaag in brasserie restaurant Winkk van de Stichting Parkplezier in Dongen, stond grotendeels in het teken van het nieuwe initiatief dat deze groep actieve Dongenaren gaat ontplooien met betrekking tot de optreedlocatie naast de Cammeleur. De optreedlocatie mag vanaf nu ook de toepasselijke naam van Parkpodium dragen. Vanaf mei organiseert een speciale programmacommissie bestaande uit Gerard Jansen, Saskia van Baaren , Rob Ysebaert en Bernadette Klerx een soort van pilot die duurt tot 30 september. Het betreft hier zo'n 15 'voorstellingen' van diverse aard, waarvoor men zich kan aanmelden om voor een optreden in aanmerking te komen. Pre is onder andere dat groepen of personen die gebruik willen maken van het podium hiervoor zelf geen vergunning hoeven aan te vragen maar zich rechtstreeks tot de commissie kunnen wenden. Volgens de woordvoerder van de commissie Gerard Jansen,is er na de eerste publicaties in de lokale pers al veel belangstelling voor het nieuwe Dongense platform.

HIER VERDER LEZEN

Stichting Vrienden van het Hospice De Volckaert blij met opbrengst concert EBKK


Er werd van te voren al volop over gepraat. Een heuse gelegenheidswebsite riep mensen in Dongen op om te komen luisteren. In de voorverkoop werden veel kaarten verkocht en aan de kerk zelf niet minder. Het unieke concert op 22 december trok veel aandacht en een volle Laurentiuskerk genoot van de prachtige byzantijnse muziek van het Enschede's Byzantijns Kozakken Koor. Het concert werd georganiseerd door Rosalie en Anton Euren. Zij haalden het internationaal befaamde koor naar Dongen met de bedoeling om deze muziek te te laten horen aan de Dongenaren én ten behoeven van Stichting Vrienden van het Hospice De Volckaert. Het initiatief was voor de jury van de jaarlijkse verkiezing van Dongenaar van het jaar van Dongen.nieuws.nl mede aanleiding om de heer Euren voor te dragen als kandidaat voor die titel.Het concert bracht een mooi bedrag op. HIER VERDER LEZENPrestatieafspraken tussen Casade en Huurdersbelangenvereniging Dongen(HBD)

 

Dongen, 9 januari 2019.Vandaag hebben Woningbouwvereniging Casade en de Huurdersbelangenvereniging in Dongen de Prestatieafspraken 2019 - 2023 ondertekend. Dat gebeurde in gezamenlijk verband. Dongense raadsleden zijn in een raadinformatiebrief op de hoogte gebracht. Prestatieafspraken zijn concrete maatregelen, gebaseerd op de ambities uit de woonvisie ‘Dongen Woont!’ die op 9 februari 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de nieuwe prestatieafspraken wordt allereerst ingezoomd op de jaarlijkse cyclus voor de prestatieafspraken en er wordt teruggeblikt op de eerste versie van de prestatieafspraken en hoe deze hebben bijgedragen aan het uitvoeringsprogramma van de gemeentelijke woonvisie. De prestatieafspraken bieden inzicht in de woningvoorraad van Casade en het woningverdeelsysteem. De thema's betaalbaarheid, duurzaamheid, huisvesting bijzondere doelgroepen en wonen en zorg komen ook nu in de nieuwe afspraken terug en zijn geactualiseerd en soms grotendeels herschreven, op basis van nieuw vastgesteld beleid. De Woningwet 2015 schrijft voor dat corporaties elk jaar voor 1 juli een 'bod' moeten uitbrengen waarin ze laten zien met welke activiteiten ze een (redelijke) bijdrage willen leveren aan de gemeentelijke woonvisie. Samen met de gemeente en de vertegenwoordigers van de huurders wordt het bod vertaald in concrete prestatieafspraken.

Deze krant biedt betrokkenen de mogelijkheid het rapport in haar geheel te raadplegen en te lezen.

HIER VERDER LEZEN

vrijwilliger in Dongen

Iedere tweede en vierde donderdagavond van de maand

Vrijwilligerscafé

in het Grand Café

 

Vanaf aanstaande donderdag 10 januari gaat contourdetwern in De Cammeleur een vrijwilligerscafé opstarten.Elke 2e donderdag om 16.00 uur en elke 4e donderdag om 19.30 uur is het de bedoeling dat er tijdens dit uurtje op een informele wijze allerlei vraag en aanbod aan elkaar wordt gekoppeld. Zoek je als organisatie enthousiaste vrijwilligers, ben je op zoek naar een leuke vrijwilligersbaan of doe je al vrijwilligerswerk en wil je met contourdetwern van gedachten wisselen boven een lekkere kop koffie? Kom dan naar het Vrijwilligerscafé in het Grand Café van De Cammeleur, iedere tweede en vierde donderdagavond van de maand. Sociaal werkers helpen je in de zoektocht naar vrijwilligerswerk én je kunt als vrijwilliger ervaringen uitwisselen met andere Dongenaren die vrijwilligerswerk doen.

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Neem ook eens een kijkje in  de vrijwilligersvacaturebank: www.contourdetwern.nl/dongen. Meer info? Neem contact op met Ingrid van Oosterhout, via ingridvanoosterhout@.nl of telefonisch 0162 314 138.

Wijkraad Dongen West 1 zoekt ondersteunende leden

 

Wijkraad West 1 Dongen heeft de afgelopen jaren veel inspanning geleverd met betrekking tot de veiligheid, welzijn, leefbaarheid en sociale activiteiten in de wijk West 1. De bestuursleden van de Wijkraad West 1 zijn dan ook blij met de vergroting van betrokkenheid in de wijk. Natuurlijk is een streven om nog meer mensen te betrekken bij de activiteiten van de wijkraad om een groter WIJ gevoel te krijgen. Om dit te kunnen realiseren is de Wijkraad West 1 op zoek naar mensen uit de wijk West 1 die mee willen denken en doen over hun eigen woon/ leefomgeving. Elke 2e woensdag van de maand vanaf 19:30 uur (tenzij anders is aangegeven) heeft de wijkraad een vergadering in EUROPLUS en hier worden zaken die door de bewoners, gemeente of woningbouwvereniging worden aangegeven besproken en een plan gemaakt. Betrokkenheid van bewoners is hierin van groot belang omdat het om uw directe woon/ leefomgeving gaat. LEES VERDER

Dromenlab in weekend van 26 en 27 januari

Gebiedsontwikkeling Dongen en Oosterhout in co-creatie met inwoners

 

Gemeente Dongen, gemeente Oosterhout en provincie Noord-Brabant gaan inwoners, ondernemers, belanghebbenden, organisaties en verenigingen stimuleren en uitdagen om het landelijk gebied tussen Dongen en Oosterhout een kwaliteitsimpuls te geven. Op zaterdag 26 januari en zondag 27 januari (van 10.00 tot 16.00 uur) wordt hiervoor een zogeheten Dromenlab-sessie gehouden aan de Groenstraat 11 in Dongen. Iedereen is welkom om ideeën te delen!Al eerder hield de gemeente Dongen een voorproefje op de aanpak. Dat gebeurde vorig jaar juni via een Dromenlab op het Europaplein. Met als doel: Kijken welke nieuwe kansen het verleggen van de wegverbinding N629 biedt voor het gebied 't Blik, aan de westkant van Dongen. Tientallen Dongenaren gaven gehoor aan de oproep om mee te denken. Zij kwamen met ideeën, wensen en dromen op het gebied van ondernemerschap, recreatie, natuur, ontspanning en toegankelijkheid van het gebied. LEES VERDER

 

debat in Dongen

Onderdeel van het Programma Jeugd en Politiek.

 

Leerlingen Cambreur college

in debat met raadsleden en college

 

Praten over een onderwerp kan in huiselijke kring, met vrienden op straat of in de kroeg. Het is dikwijls de plaatst of locatie die de sfeer bepaald of het onderwerp. Vierde- en vijfde -jaars leerlingen Havo en VWO van het Cambreur college hebben zeker al ervaring op dit gebied. Ook onder deze lichting leerlingen zitten toekomstige politici en wie weet ook bestuurders op politiek of ander vlak. Deze jonge mensen durven het in ieder geval aan om in een echte 'politieke omgeving ' in debat te gaan met hun voorgangers op het gebied van leiderschap en politiek. Dat gebeurt in Dongen in de grote hal van het gemeentehuis op maandagavond 28 januari. Dan gaan leerlingen van het Cambreur College in debat met leden van de Dongense gemeenteraad en het college. Het debat begint om 20.00 uur waarbij Dongenaren van harte welkom zijn.

HIER VERDER LEZEN

 

Winteractiviteiten 2019

SWOD organiseert  Winteractiviteiten voor senioren in de gemeente Dongen

 

Ook dit jaar organiseert SWOD na de feestdagen Winteractiviteiten voor senioren in de gemeente Dongen. Samen  wordt de winter opgefleurd . Door samen activiteiten te ondernemen vliegt de tijd voorbij. Er zit ongetwijfeld iets bij dat u aanspreekt!

Van begin januari tot en met begin maart organiseeert SWOD samen met diverse lokale organisaties maar liefst 15 activiteiten waar aan mee kan  gedaan worden. Bent u graag creatief bezig? Dan kunt u bijvoorbeeld marsepeinen figuren maken, een boodschappennetje haken of een workshop porselein stippen volgen. Indien u zich liever laat informeren dan kunt wellicht u deelnemen aan een rondleiding bij de Verenigingshal, van den Mosselaar of bij de Zwammenberg. Maar misschien bent u liever sportief bezig en doet u mee met de winterwandeling of volgt u een les country-line dansen. U ziet het; er is voor ieder wat wils! De eindactiviteit bij Maria-oord is helaas al helemaal volgeboekt. HIER MEER LEZEN