START

 

Dongens Nieuws.

Elke dag. Actualiteiten

voor en over Dongen,

s Gravenmoer ,

Klein-Dongen en Dongen-Vaart .

De internetkrant  van Dongen 

is er voor alle Dongenaren

 

Ideëel|snel|objectief

Sandra Heerius, sportformateur:
'Dongen bundelt krachten tegen beweegarmoede'

Sandra Heerius begeleidt sport- en beweegaanbieders, partners in zorg, welzijn en onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente Dongen bij het maken van een Lokaal Sportakkoord. In zo'n akkoord spreken de partijen af wat zij binnen twee jaar willen bereiken om inwoners meer te laten bewegen en sporten.Het Lokaal Sportakkoord volgt op het Nationaal Sportakkoord van 2018. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil dat dit akkoord overal in Nederland een lokale invulling krijgt. Gemeenten ontvangen subsidie om voor dit proces een onafhankelijk sportformateur aan te stellen, zoals Sandra Heerius.StartbijeenkomstOp 1 oktober was er een startbijeenkomst in De Cammeleur, met als vertrekpunt de Dongense Sportvisie. Ruim twintig partijen gingen aan de slag. "De groep was eensgezind in de ambities", merkt Sandra op. "Na deze avond en enkele vervolggesprekken hebben we een top vijf gemaakt."De partijen willen samen aan de volgende punten werken: eigentijdse, duurzame accommodaties, een positief sportklimaat, het versterken van sportaanbieders, gezamenlijke inkoop en het openstellen van accommodaties. 

HIER VERDER LEZEN

Oproep bijeenko

foto: Jan Stads | Pix4Profs

burgemeester-geschenk


In de decembermaand ontving ik van onze burgermoeder een prachtig cadeau. De Dongense machthebber verleende mij een gunst door mij, bij gratie Gods, journalistieke onafhankelijkheid te schenken. Als een echte liberale voorvechtster van het vrije woord heeft Starmans vóór mij en bíj mij de beklemmende ketenen gebroken. De VVD’er heeft mij daarmee uit de ‘grot der monddoodheid’ gehaald. Het duurde twee maanden voordat mijn ogen aan het licht gewend waren maar nu kan ik eindelijk zien! Voor het eerst in mijn leven zie ik de wereld zoals het daadwerkelijk aan mij verschijnt. Waar ik eerst terughoudend, omfloerst en bevreesd schreef, voel ik sindsdien geen intrinsieke remmingen meer. Nu durf ik eindelijk mijn eigen mening en mijn waarheidsvisie te ventileren. Hiervoor ben ik Marina zeer erkentelijk. Ik wil haar daarom bedanken voor dit prachtige geschenk. Ik neem haar gift met beide handen aan. Ik zal het voorzichtig uitpakken. Ik zal het hartstochtelijk koesteren. Ik zal het beschermen met mijn leven door voort te gaan met schrijven. Ik zal haar niet teleurstellen. Want het puntje van mijn pen, is het scherpste wapen dat ik ken. Dit burgemeestergeschenk is echter te groot en te zwaarbeladen om bij het Weekblad Dongen te vervullen. Daarom is dit mijn allerlaatste pennenvrucht voor dit huis-aan-huisblad. Ik benut de geschonken gelegenheid door een eigen online platform te starten.

Tjietse Broeders

HIER VERDER LEZEN

* disclaimer 

Uw statiegeldbon voor de Roparun

Februari actiemaand bij de Jumbo DongenGedurende de hele maand februari kunnen statiegeldbonnen gedoneerd worden voor een prachtig doel. In het brievenbus bij de flessenautomaat in de Jumbosupermarkt kunt u uw statiegeldbonnen doneren voor het Roparunteam ’t Halve Zolenlijntje.

De stichting ’t Halve Zolenlijntje zet zich al voor het veertiende achtereenvolgende jaar in voor de Roparun. Het gedreven team doet ieder jaar met veel succes mee aan de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam tijdens het Pinksterweekend. Dit is een sponsorloop voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. De gelden worden besteed om gezinnen die getroffen zijn door deze vreselijke ziekte wat verlichting, afleiding en extra zorg te bieden. Een doel waar niemand moeite mee kan hebben en waar helaas zoveel mensen mee te maken hebben gekregen. Het team ’t Halve Zolenlijntje roept dan ook alle winkelende mensen in de Jumbo supermarkt van Dongen op om hun statiegeldbonnen in de maand februari te doneren. Alvast hartelijk dank namens heel veel mensen!

Carnavalsvierders van 18-25 jaar
Van kroeg naar kroeg met een polsbandje!

Ook dit jaar stelt de Dongense horeca met carnaval weer gratis polsbandjes beschikbaar voor de jongeren van 18 - 25 jaar. Daarmee kun je van toog naar toog in ons onvolprezen Peeënrijk en bij de 11 deelnemende kroegen een biertje of glaasje wijn bestellen, zonder dat je steeds je legitimatie moet laten zien!In de week vóór carnaval, kun je het bandje al......ophalen:
- Woensdagavond 19 februari, 19.00-21.00 uur, Café-zalencentrum De Viersprong.

- Donderdagavond 20 februari, 19.00-21.00 uur, Bruin Kafee d'Ouwe Sok

Neem dan mee:

Een geldig legitimatiebewijs. Door op een van deze avonden een polsbandje op te halen, ben je gelijk kanshebber in een carnavaleske actie van Horeca Dongen: Je doet gratis mee aan een loterij waarbij Peeënmunten te winnen zijn. De hoofdprijs is 20 munten! Tweede en derde prijs: 10 en 5 munten.

HIER VERDER LEZEN

Wéér een geval van 'simpel Dongens nadenken ' !


Elektrisch opladen voor de huisdeur is eigenlijk geen probleem meer 

100_3731
100_3730
100_3728
100_3733
100_3726
100_3727
100_3732

Voor de deur een oplaadpunt realiseren mag in Dongen .Een vergunning is niet nodig, maar daar wordt volgens betrouwbare informatie wel aan gewerkt.


Zo'n laadpaal wordt door de gemeente niet gefinancierd en of gesubsidieerd. U mag de daarvoor te bestemmen parkeerruimte niet afzetten of claimen op wat voor manier dan ook. Deze blijft openbaar. Vaste voorzieningen vanuit de huisaansluiting over of onder openbaar gebied zijn niet zomaar toegestaan. Hoe het wel kan en zou moeten leest u in dit artikel en de gemeente verstrekt graag meer informatie.

Dongen, 17 februari 2020.Deze ochtend was er een item te beluisteren op Radio1 dat in ieder geval de aandacht trok van wethouder Petra Lepolder. De zender brengt de gehele dag door voornamelijk nieuws en actualiteiten. Midden in de actualiteit staat wel het 'elektrisch rijden'. Milieuvriendelijk en stikstofvrij zijn in verband daarmee toverwoorden. Maar er zijn wel wat praktische problemen bij bijvoorbeeld het  thuis opladen. Blinden en slechtzienden worden door  de op de stoep liggende kabels verward en vinden het  ook gevaarlijk. Gemeenten worstelen hier ook mee, er is niet echt een oplossing. Totdat de Dongense wethouder Lepolder reageerde bij de radio-uitzending. De wethouder liet de redactie weten dat de oplossing al in Dongen ligt: een kabelgoottegel voor het opladen van elektrische auto’s. Deze tegel is er op initiatief van Dongenaar Armand Hermans gekomen. Hij wilde een laadpaal voor de deur. Ruud Jansen (projectleider Openbare Ruimte van de gemeente Dongen) legde naar aanleiding van de aanvraag contacten met een leverancier en stratenmakers. Inmiddels is er een proefmodel van een kabelgoottegel ontwikkeld. De slechtziende struikelt hier niet over, de gemeente hoeft er zich niet extra voor te verzekeren, beiden lopen geen schade op en bovendien helpt het de natuur een beetje. De halve stoeptegels waaruit de goot is samengesteld en waarin een rubberen kabelgoot is gemonteerd, voldoet volgens de eigenaar aan al zijn verwachtingen. Hij demonstreerde het gebruik ervan voor de samengekomen lokale en regionale pers. De Dongense uitvinding zit nog volop in een test- en proefperiode. De fabrikant die voorlopig anoniem wil blijven moet nog een aantal technische en juridische stappen zetten vooraleer die de bijzondere tegel in productie gaat nemen. Zo gewoon is Dongen nu ook weer niet.


Subsidie van ministerie voor duurzame maatregelen

Dongense campagne 'Energie besparen doe je zo!'


Ook Dongen krijgt subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor duurzame maatregelen in de gemeente. Met het geld is de voorlichtingscampagne 'Energie besparen doe je zo!' ontwikkeld. Voor eigenaren van koopwoningen zijn er de komende maanden in alle wijken en dorpskernen informatieavonden. De eerste is voor de wijk Oud Dongen op maandag 2 maart om 20.00 uur in De Cammeleur. Huiseigenaren zijn hiervoor uitgenodigd.De bijeenkomsten zijn vooral praktisch van aard. Aan de hand van voorbeelden uit de buurt horen bewoners welke maatregelen er zoal bestaan om energie te besparen. De coaches van Energie Dongen houden een 'speeddate' met bezoekers. Ook kunnen bewoners een afspraak maken voor een uitgebreid bezoek aan huis. De campagne richt zich op inwoners met een eigen woning. Het duurzaam maken van huurwoningen is de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Woningcorporatie Casade is daar al mee bezig.

Regeling Reductie Energieverbruik

Het geld voor de campagne komt uit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Dit is een stimuleringssubsidie van de rijksoverheid om huiseigenaren te helpen energie te besparen. Gemeenten kunnen projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.

Organisatie campagne

In de campagne 'Energie besparen doe je zo' werken gemeente Dongen, energiecoöperatie Energie Dongen, Samen Duurzaam en lokale bouw- en installatiebedrijven samen. Zij hebben zich verenigd in het Lokaal Energie Akkoord Dongen (LEAD). Nieuw aangesloten bij deze samenwerking is HOOM. Dit is de landelijke coöperatie voor lokale energiebesparing.

Casade wil vier woongebouwen en twaalf seniorenwoningen in Dongen vervangen door nieuwbouw


update 13/ 2 / 20.Het zijn volgens vrijgekomen informatie nog vrij vage en niet helemaal uitgewerkte plannen ,maar woningcoöperatie Casade overweegt de sloop -op termijn – vier flats en twaalf seniorenwoningen in de wijk West I in Dongen te slopen. Op dezelfde locatie moet dan nieuwbouw komen. Het gaat om de woongebouwen aan de Dunantstraat (huisnummers 62 t/m 96 en 110 t/m 144), Schweitzerstraat en Pasteurstraat zegt Casade vandaag in een persbericht. Uit onderzoek is gebleken dat de appartementen te veel technische beperkingen hebben om deze aan te kunnen passen aan de wensen en eisen van deze tijd. De huurders van de 72 appartementen en de seniorenwoningen zijn inmiddels geïnformeerd. In de directe omgeving van de bovengenoemde woongebouwen liggen 12 seniorenwoningen aan de Schweitzerstraat en Planetenstraat. Ook deze huizen worden in de plannen genoemd en worden mogelijk gesloopt en vervangen. Robert van Mersbergen, herstructureringsconsulent van Casade “Het duurt nog wel even voordat we gaan slopen. Toch vinden we het belangrijk om de sloop nu al bij bewoners aan te kondigen; zij hebben er recht op om dit bericht zo snel mogelijk van ons te horen. Dat we de sloop zo vroeg aankondigen, betekent overigens niet dat we al concrete nieuwbouwplannen hebben. We kunnen dus nog niet vertellen wat we precies gaan bouwen.” De huurders van de 72 appartementen en 12 seniorenwoningen zijn deze week persoonlijk geïnformeerd en kunnen binnenkort voor hun vragen bij Casade terecht in ontmoetingsruimte Europlus. In de komende periode gaan medewerkers van Casade bij hen op huisbezoek om in een persoonlijk gesprek te bespreken wat dit voornemen betekent, welke persoonlijke vragen er spelen en te inventariseren wat toekomstige woonwensen zijn.Volgens een woordvoerster van Casade is er zeker geen sprake van dat de ontmoetingsruimte  Europlus gaat sluiten. “de flats waarvoor wij het voornemen tot sloop hebben, zijn de andere twee in de Dunantstraat “.


Vijf dagen carnaval

met de Kloekers
Ook dit jaar staat het in het Kloekerskot, café ’t Vaartje in Dongen-Vaart, weer bol van de activiteiten. In samenwerking met carnavalsvereniging de Vaortse  Kloekers is er voor de carnavalsdagen weer een schitterend programma vol leut samen gesteld.

HIER LEES JE ALLES

H I E R

de besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

maandag 10 februari j2020


CDA: Meer inworpen voor ondergrondse container


++++++++++++

Nieuwe manier van afvalinzameling en verwerking start na de zomerperiode


HIER VERDER LEZEN


CARNAVALLEN IN DONGEN 

Natuurlijk zijn er in de Dongense kroegen grote carnavalsfeesten, helemaal volledig kan deze krant daar niet over berichten. Wel zijn er de bekende én de grootste evenementen waarvan we kond doen. Ze staan hier op een rijtje. Je vindt

HIER

info over Intocht ,  de Grote Optocht , de Kinderoptocht én de Dongense unieke Lampkesoptocht.


Veilige haven

Villa Pinedo biedt kinderen van gescheiden ouders een platform

Vrijwilligers zijn heel belangrijk


DONGEN, 15 februari 2020.Thijs Krol (24) is vrijwilliger bij Villa Pinedo. Villa Pinedo biedt een platform aan kinderen van gescheiden ouders. De kinderen kunnen met allerlei vragen over de scheiding van hun ouders terecht bij Villa Pinedo. Thijs Krol is ervaringsdeskundige. Na een gesprek met een kennis, meldde hij zich aan als buddy.Villa Pinedo werd opgericht door Marsha Pinedo. Op de website van Villa Pinedo zegt zij: ‘Graag deel ik mijn droom met je. De droom waarin kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Waarin ze zo min mogelijk last hebben van de scheiding van hun ouders. Waarin alle ouders na de scheiding respectvol met elkaar omgaan. Een droom waarin kinderen zien dat ouders -ook na een breuk- met elkaar verbonden kunnen blijven, al zijn ze los van elkaar. Maar boven alles een droom waarin écht naar kinderen geluisterd wordt…..’Thijs werkt, via een onlineprogramma en via telefoongesprekken, als buddy voor kinderen die jonger zijn dan 21 jaar. De reden? “Vroeger had je dit soort organisaties niet. Toen moest je dingen zelf oplossen. Daarom ben ik buddy geworden. Ik ben er alleen doorheen gekomen, daarom kan ik de kinderen helpen. En dat maakt het verschil en het werpt vruchten af.” Met zijn verhaal wil Thijs Krol aandacht vragen voor Villa Pinedo, een landelijk werkende organisatie. “Ik hoorde over Villa Pinedo tijdens de Zomerspelen. Er was iemand, die werkt met kinderen en die mij vertelde over de problemen die kinderen van gescheiden ouders tegenkomen. Dat kwam mij bekend voor. Ik heb mij ingeschreven en verschillende cursussen gevolgd.” Thijs deelt zijn verhalen met andere buddy’s, zodat zij zich breed in kunnen zetten voor kinderen met hulpvragen.

HIER MEER LEZEN

Raad in meerderheid voor raadsvoorstel

Nieuwe manier van afvalinzameling en verwerking


Start na de zomerperiode

Dongen, 31 januari 2020. Wethouder René Jansen kan op twee oren slapen. Het raadsvoorstel over een flinke aanpassing van de manier van afvalinzameling die moet leiden tot een hoeveelheid restafval van -voorlopig - 100 kg per jaar voor een Dongense gezin, haalde met een flinke meerderheid de eindstreep in de raad. Uiteindelijk en uiterlijk in 2025 gaat daar nog eens 70 kg vanaf. Het gehele raadsvoorstel werd bijna raadsbreed gesteund. Gaande de discussie was Jansen vrij toegeeflijk. Een tenslotte raadsbreed amendement door de raad zonder het CDA ingebracht , dat een open einde behelsde voor het wel of niet weghalen van de PMD ondergrondse 'supermarktcontainers' was dan ook niet echt een probleem voor de wethouder. Jansen heeft er vertrouwen in , dat hij, onder andere door dit te monitoren uiteindelijk zijn gelijk zal halen waardoor die verdwijen uit het straatbeeld. De discussie rond het moverend ter zaken doende amendement bracht tevens wat verwarring. Voorzitter burgemeester Marina Starmans gaf daarom een kort college door de begrippen 'motie' en 'amendement' nader toe te lichten aan André Vonk van het CDA .Het deed er toe en zorgde voor het raadsbreed instemmen met het ingebrachte amendement.  ( ook HIER )

HER VERDER LEZEN

Kledingactie

'Dongen voor

Roemenië'

stopt

na 30 jaar

De organisatie van 'Roemenië kledinghulp ' laat weten dat het is niet meer mogelijk is om kleding naar het depot bij de familie van Dongen aan de Eindsestraat 110 te brengen. Wegens omstandigheden in men genoodzaakt om na 30 jaar te stoppen met het inzamelen van kleding voor Roemenië.Dank voor de vele jaren van vertrouwen !

Cambreur College en VV Dongen

gaan samenwerken

Door: Piet Scheepers
In het Sportakkoord (een initiatief van NOC/NSF), dat nu uitgewerkt wordt binnen de gemeente Dongen door vele sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen, waaronder scholen, wordt gezocht naar onderlinge samenwerking. Zo heeft VV Dongen via dit initiatief nu een samenwerking met het Cambreur College voor het  op kleine schaal gebruiken van elkaars accommodaties. De school kan gymlessen geven op het kunstgrasveld en de voetbalclub kan voor de jongste jeugd een gymzaal in de winter gebruiken om te trainen.Hierboven lees je de summiere overeenkomst die een tijdje geleden is afgesloten tussen René Hermans, deelschooldirecteur van het Cambreur College, en Aad Stanco, voorzitter jeugdzaken en bestuurslid VV Dongen. Eigenlijk is dit geen nieuwtje meer. Je ziet steeds meer dat Betaalde Voetbal Organisaties (BVO ‘s), maar ook amateurverenigingen, gaan samenwerken met mbo- en hbo-opleidingen. Denk dan bijvoorbeeld Fontys, Avans Hogescholen en de ROC ’s. ,,In het gesprek met Aad Stanco kwam onze nieuwbouw naar voren.

HIER VERDER LEZENCruiselonische spraak-

verwarring *)..(...)Wij hadden een leuke bestuurder/gids van de tuk-tuk. Toen hij hoorde dat de Duitsers geen Engels spraken, zocht hij op Google en vertaalde hetgeen hij ons in het Engels verteld had naar het Duits. De Duitsers waren te blasé om dat leuk te vinden. Nee, het was niet nodig, ze waren al ontelbare keren in Lissabon geweest, hadden alles al gezien enzovoorts, enzovoorts...(...)HIER VERDER LEZEN  (60)

HIER ALLE COLUMNS

rinus krijnen


Kneuteren

(...) En dan begint de zaak door te slaan. In 2016 wilde de WHO al een filmwijzer invoeren voor rook scènes in films. Ook zouden films waarin wordt gerookt voortaan alleen nog toegankelijk moeten zijn voor volwassenen. Overheden kunnen daarvoor de filmkeuring gebruiken. Volgens onderzoek blijkt het kijken naar roken in films zodanig uitnodigend dat jongelui zouden worden aangezet om te gaan roken...(....)


HIER  VERDER LEZEN (358)

HIER ALLE COLUMNS
reclame-belasting of winkelhieren*


  • Woord van het jaar in 2019 Vlaanderen ( winkel in je eigen dorp )....Bij het horen of lezen van het woordje belasting krijg ik al argwaan en stel ik me vragen. Vanzelfsprekend is natuurlijk dat het algemene gebruik van het woord en in welke vorm dan ook, mij en jou geld gaat kosten en heel zelden wat oplevert......


HIER VERDER LEZEN  (652)

HIER ALLE COLUMNS

ALLE DONGENSE SPORT 

IN  ONS SPORTKATERN

vvDongen legt huidige selectiespelers vast

voor volgend seizoen.

Meer

++++++++