START

 

Dongens Nieuws.

Elke dag. Actualiteiten

voor en over Dongen,

s Gravenmoer ,

Klein-Dongen en Dongen-Vaart .

De internetkrant  van Dongen 

is er voor alle Dongenaren

 

Ideëel|snel|objectief

Sinterklaasintocht

Klein-Dongen-Vaart.

NU ZONDAG

Zondag 24 november zal Sinterklaas een bezoek brengen aan Klein-Dongen-Vaart. De Sint en zijn Pieten zullen, begeleid door de Vrije Tijdrekkers, om 13.45 uur aankomen op de rotonde aan de Vaartweg. De route dit jaar is als volgt: Vaartweg, Meester Janssenweg, IJsvogelstraat. Hier zal de Sint de aanwezige kinderen alvast een handje geven. De Vrije Tijdrekkers geven muzikale ondersteuning met een miniconcert. Daarna gaat de tocht verder via de Patrijzenweg, Eksterstraat, Wildzangweg (hier zal de Sint ook even een stop inlassen) en Vaartweg naar het Jeugdcentrumgebouw. Sinterklaas wordt om 14.30 uur in het Jeugdcentrum ontvangen door burgemeester Starmans en hopelijk vele kinderen met hun ouders. In het Jeugdcentrum zullen de peuters, kleuters en de leden van de vrijdagavondgroep zich presenteren aan de Sint. Tussen de presentaties door zullen de Pieten samen met de kinderen allerlei spelletjes en opdrachten doen. Er is voor elk kind wel iets leuks te doen met muziek, opdrachten, spelletjes, enz. Het programma in het Jeugdcentrumgebouw zal ongeveer tot 15.30 uur duren. Alle kinderen en hun ouders worden van harte uitgenodigd bij de Sinterklaasintocht aanwezig te zijn. Het bestuur van het Jeugdcentrum hoopt dat vele kinderen en hun ouders Sinterklaas komen begroeten.

WELKOM SINTERKLAAS

EN PIETEN IN

DE GEMEENTE 

DONGEN 

IN 2019 !


Op zaterdag 16 november 2019 kwam Sinterklaas weer naar Nederland. Sinterklaas en zijn Pieten kwamen  dit jaar een keer niet met de boot maar met de stoomtrein naar Apeldoorn. Na afloop pakte hij de trein weer terug naar Gilze-Rijen en dan kwam  hij als een speer naar ’s Gravenmoer.  Sint en zijn Pieten kwamen daar  rond 16:50 uur  aan op het Aakpark. Net voor het vallen van de avond was dat  en de (zwarte) Pieten waren  eigenlijk al klaar om presentjes in schoorstenen in heel s Gravenmoer te verspreiden, Kinderen waren er met papa en  mama ook al .Versiert met mijters en  'veren' - petten haalden ze Sint en Pieten juichend binnen. In een klein trammetje bleven ze even wachten  op meneer Faro en burgemeester Starmans. Door de grote drukte zagen die  de Sint  in het trammetje misschien niet staan voor het stalletje.Wij weten dat niet precies.... Papa en mama  konden een mooie lichtgevende ketting kopen. Dat bleek een succes te zijn. De burgemeester en meneer Faro  gaven de Sint een ferme hand als welkom en waren héél blij. Heel het dorp was extra verlicht  door al die vrolijke lichtjes. Nu kon een ware lichtstoet naar de Geubel beginnen om daar feest te vieren! Dongen, FILMCAMERA : PIET EELANTS 

WELKOM IN DONGEN !

Het weer zat mee, ook in Dongen. Er was een zonnetje en de temperatuur was prima. Enkele honderden kinderen, ouders en grootouders stonden samen met leden van het college van burgemeester en wethouders te wachten op de aankomst van Sinterklaas met de pakboot. Even voor twee uur was de boot aan de loswal volgeladen met Pieten en pakketjes. De burgemeester heette de goedheiligman van harte welkom en ze sprak daarbij dat ook namens alle kinderen uit. Rond kwart voor 3 vertrok de Sint in een rijtuigje naar De Cammeleur, voor het binnenprogramma.  RINUS KRIJNEN FILMDE IN DONGEN


De eerste Topochtend op de Biezenkring helemaal in het teken van schimmels op etenswaren
Op woensdag 13 november werden de klaslokalen omgebouwd tot een laboratorium en een schimmelmuseum. De kinderen van de onder- en middenbouw gingen op onderzoek uit in het schimmelmuseum en bekeken of alle schimmels er hetzelfde uitzagen. Er werden microscopen en vergrootglazen gebruikt. Daarna mochten ze tekenen wat ze hadden ontdekt. De kinderen hebben deze ochtend geleerd dat paddenstoelen ook schimmels zijn. Ze gingen met behulp van een fotospeurtocht paddenstoelen zoeken en hebben daarna champignonsoep gemaakt. Die werd vervolgens met smaak en plezier opgegeten. De leerlingen van de bovenbouw kwamen binnen in een laboratorium waar ze de tentoongestelde schimmels konden bekijken. De verwondering was groot en met behulp van het vragenmachientje werden verschillende onderzoeksvragen geformuleerd waar de kinderen in groepjes mee aan de slag gingen. Er werd bijvoorbeeld onderzocht waarom er schimmels bestaan en waar ze het beste groeien. Ieder groepje noteerde hun bevindingen op een muurkrant die later gepresenteerd werd. Als afsluiting mochten steeds 2 groepen beurtelings bij elkaar gaan kijken. Aan groep 1-2 werd door leerlingen van groep 6 verteld wat ze hadden onderzocht en de kinderen mochten natuurlijk ook het schimmellaboratorium bezoeken. In groep 1-2 liet een kleuter zien op welk voedsel wel of niet gemakkelijk schimmelvorming plaatsvindt. Ook werd er verteld door een kind uit groep 2 dat schimmels niet snel groeien in een koelkast of vriezer omdat het daar te koud is. Kortom de kinderen hebben heel veel geleerd en zijn heel erg betrokken bezig geweest met het onderwerp. Deze betrokkenheid van de leerlingen heeft Biezenkring hoog in het vaandel staan. Door de nieuwsgierigheid te prikkelen raken de kinderen verwonderd en ontstaan er vanzelf allerlei vragen waar de kinderen gezamenlijk op hun eigen creatieve manier oplossingen voor kunnen bedenken. Een manier van werken die zeker voor herhaling vatbaar is!

Vragen van CDA leveren resultaat op
Hertog Jan -veld weer openbaar
In verband met het tekort aan speelvelden maakt voetbalvereniging Olympia gebruik van het onlangs opgeknapte Hertog Janveld. In de afgelopen raadsvergadering heeft het CDA de vraag gesteld of het veld weer openbaar kan worden gemaakt voor Dongense kinderen die buiten schooltijd willen voetballen. Vanaf vrijdag 14 november zal het Hertog Janveld, buiten de tijden dat Olympia het veld gebruikt, weer openbaar zijn . Dit maakte de partij vandaag in een persbericht bekend .Annemarie van het CDA : “Wij zijn verheugd over de recente inspanning door Wethouder Jansen. Het CDA blijft zich inzetten voor het behouden van een openbaar trapveldje in de wijk “

' weloverwogen keuze en met begrip van omwonenden '

Kappen van bomen aan Planetenstraat heeft goed onderbouwde reden


Aan de Planetenstraat worden op dit moment zo'n 30 bomen gekapt en verwijderd. Dit is volgens een bomendeskundige van de gemeente Dongen nodig en ook noodzakelijk voor een gezond bomenbestand. Hierdoor krijgen de overblijvende bomen meer ruimte om zich te ontwikkelen. Het betreft hier bomen met een dreigende slechte ontwikkeling, omdat ze onder en tegen de kroon van een andere boom groeien. Volgens onze bron is het altijd nodig om naar de praktijk op de lange termijn te kijken. Het nu kappen voorkomt ook en vooral toekomstige schade aan bomen, het wegdek en de trottoirs. Het zicht op de nu te kappen bomen is niet mooi en hebben veelal maar aan één kant een kroon. Bovendien krijgen ook nabij staande bomen geen kans om dikker en hoger te worden omdat ook onder de grond de wortels tegen elkaar groeien waardoor een boom zelfs dood kan gaan. Volgens onze bron vragen mensen zich af waarom de op het eerste gezicht gezonde bomen toch moeten worden gekapt. “Daar wordt goed over nagedacht ; het beleid wordt begeleid door ter zaken deskundigen”.Er is volgens de gemeente ook in dit geval een bijeenkomst geweest voor de bewoners. Daarbij is door deskundigen uitleg gegeven waarom dat het beter is om deze bomen te kappen en waarom er niet hetzelfde aantal wordt teruggeplaatst. “De buurtbewoners hadden alle begrip voor de uitleg en de aanpak van de deskundigen “aldus een woordvoerder van de gemeente


2019-10-31 10.35.54
2019-10-31 10.40.28
2019-10-31 10.40.14
2019-10-31 10.40.10


Wel PPPPPfff ...geen ZZZZzzzzzz

Veel dieren houden een winterslaap. Eekhoorns niet; zij rusten wel uit. Dit zoogdier houdt niet van guur of koud weer weer en gaat er liever niet op uit in de winter. Hij kiest voor zijn nest en voedt zich van zijn verzameld assortiment van noten en ander vegetarisch voedsel. Onze Dongense Nel Kuijten die veel doet aan natuurfotografie nam de kans waar nog zo'n mooi product uit onze Dongense  natuur vast te leggen op de gevoelige plaat.


Basisschoolleerlingen planten eerste Tiny Forest

in ‘s Gravenmoer

Basisschoolleerlingen in ‘s Gravenmoer hebben samen met IVN Natuureducatie, natuurvereniging Ken en Geniet, gemeente Dongen en de Dorpsraad een begin gemaakt met het eerste Tiny Forest in ‘s Gravenmoer. Het weer liet zich nou niet echt van haar beste kant zien, maar als je je beseft dat het herfst is dat geen verrassing. Leerlingen van de bovenbouw van pcb De Wegwijzer waren er de hele voormiddag 'zoet 'mee. Wethouder René Jansen onthulde aan het eind van de ochtend een bord waarop de uitleg staat wat het bos nu eigenlijk voorstelt en waarom zo'n bos zo belangrijk is. Addo Geerts , teamleider wijkbeheer Dongen gaf ook een toelichting. In groepen verdeelt werden er een groot aantal bomen geplant die vrij dicht op elkaar mogen staan en in ieder geval flink de hoogte in groeien. Niet alle soorten zijn daarvoor geschikt. Het minibos groeit hard in Bieslant omdat de grond binnenkort bewerkt wordt met speciaal geprepareerd stro en komt op de voormalige hondenuitlaatstrook naast het bloemenlint en de Idylle die ook is gemaakt door de leerlingen van deze school. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een gezonde plaats dus.Het Tiny Forest in ‘s Gravenmoer is gefinancierd door de Provincie en de gemeente Dongen. Ieder Tiny Forest wordt gerealiseerd door de buurt en school, met begeleiding vanuit IVN. KLIK OP FOTO'S VOOR VERGROTING !

ALLE DONGENSE SPORT 

Jeu de Boules 

Voetbal

Biljarten

Darten

Wielrijden

Atletiek


*****


POLITIEKE TRIBUNE 

VANAF 22 OKTOBER UITGEBREID BEGROTINGS-

NIEUWS 

H I E R

de besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

dinsdag 12 november 2019

Begrotingsdebat wordt beheerst door Jeugdzorg en waarderings-cadeaubon voor mantelzorgers

Automatische kwijtschelding gemeentelijke belastingen volgend jaar ook in Dongen geregeld! ( bericht van D66)

HIER VERDER LEZEN


rinus krijnen

Over gele hesjes, het aantal dagen in een maand en nog veel meer

Zorgverzekeraars, alleen bij het woord alleen al, gaan bij veel mensen de haren overeind staan. HIER VERDER LEZEN  (58)

HIER ALLE COLUMNS

Betalen & Pasjes 


.....Dat leidt tot het nodige gemor, vooral van oudere en minder digitaal vaardige mensen, maar ik vrees dat er geen ontkomen meer aan is.....
HIER  VERDER LEZEN (352)

HIER ALLE COLUMNS


HEB JIJ DAT OOK ?

Raakt het me, of doet het me niets. 

HIER VERDER LEZEN  (644)

HIER ALLE COLUMNS

Eet met je Hart Dongen

EET met je hart vanaf 1 november en steun de ouderen in Dongen

Niemand kiest ervoor om te verpieteren achter de geraniums. Er is hulp nodig om de eenzaamheid structureel aan te pakken. Met de jaarlijkse EET met je hart campagne van stichting Met je hart, waar vorig jaar bijna 500 restaurants aan deel hebben genomen, halen we lokaal voor lokaal geld op om onze structurele ontmoetingen voor ouderen te blijven realiseren. In Dongen doen 14 restaurants en 4 winkels mee. Dat zijn Café Restaurant ’t Karrewiel, Brasserie Winkk, Eethuis van Holst, Brasserie Spijs & Ijs, Café Gasterij Den Hamse Bok, DongensGenietenCafé Zaal De Gouden Leeuw, Eetcafé ’t Trefpunt, Eetcafé De Salamander, Eetcafé Janssen & Janssen, Chinees Indisch Specialiteiten Restaurant Nieuw China, Grand Café De Cammeleur, Cafetaria Lef en Den Hespel. Deelnemende winkeliers zijn Kaasland Dongen, Keurslager van Strien, Slagerij en Traiteur ’t Smaakhuys en Bakkerij ’t Smoske.Ook in Dongen zijn er veel ouderen die rondlopen met gevoelens van eenzaamheid. “Soms is dat in je eigen straat, zonder dat je het weet”, vertelt Lisette Veenstra, coordinator van Met je hart Dongen.

MEER HIER LEZEN !

Arm in Arm & Kerstpakketten
25 Gulle Gevers (sponsoren) gezocht voor € 100,- per jaar

“Erg bedankt voor het kerstpakket” , zei Jan.” Er zaten heel lekkere dingen in. De volgende dag konden mijn zoon en ik nog heerlijk smullen van de ragout-in-blik”. Jan is zeer dankbaar voor de onverwachte blijk van medeleven in zijn financieel en sociaal moeilijke situatie. Jan is een gescheiden vader van 58 jaar uit Dongen. Hij werd onlangs getroffen door een zwaar herseninfarct. Daardoor werd hij werkloos. Hij leeft van een bescheiden WIA-uitkeringen en ondergaat een langdurige revalidatietherapie in de omgeving van Dongen.Recent nam ook Jolanda uit ‘s-Gravenmoer contact op met de werkgroep Arm in Arm. “Onlangs ben ik gescheiden van mijn man. Met mijn vier kinderen kan ik eigenlijk niet rondkomen. Ik heb geen idee van mijn financiën en ik kom wekelijks tekort. Mijn kinderen lijden er erg onder”. Bij het huisbezoek raadt een werkgroepslid aan om enkele toeslagen aan te vragen bij de Belastingdienst maar ook een beroep te doen op Stichting Leergeld, de Voedselbank en de Meedoenregeling bij de gemeente Dongen. Mede hierdoor is haar financiële situatie verbeterd.Helaas zijn er in Dongen nog steeds medeburgers die financieel maar heel moeizaam rondkomen. De werkgroep schat in dat in 2018 zo’n 500 gezinnen in betrekkelijke armoede leefden. In de Kersttijd wil Arm in Arm laten zien dat zij niet aan hun lot worden overgelaten. Het kerstpakket is een klein gebaar maar geeft velen moed in de donkere dagen van december.HIER VERDER LEZEN

Havo-4 aan de slag met echte bedrijfsopdrachten
Voor de opdrachtgevers van Van Schijndel Metaal, Hoppenbrouwers en Volckaert was het even wennen: terug in de schoolbanken op een doodgewone donderdagmiddag. Maar niet zomaar een middag. Zes groepen havo-4-leerlingen presenteerden onder het toeziend oog van docenten Sandra Akkermans en Karlijn Vlaardingerbroek hun ideeën. Van de drie opdrachtgevers hadden ze enkele weken geleden tijdens een bedrijfsbezoek een vraag gekregen. Zo was Hoppenbrouwers op zoek naar manieren om beter te communiceren met jongeren, wilde Volckaert ideeën om het voor bewoners nóg leuker te maken en was Van Schijndel op zoek naar een innovatief ontwerp voor een product in plaatstaal. Vanmiddag werden de antwoorden en oplossingen gepresenteerd. Er werden prototypes getoond van een pizzadoos als reclamedrager, een badhouder voor snacks en je smartphone en een bierviltje dat tegelijkertijd flesopener is. Daarnaast werd er een heuse Volckaert app gepresenteerd, een Volckaert vrienden placemat en ontvingen de opdrachtgevers van Hoppenbrouwers heldere feedback en een videoboodschap ter inspiratie.Levensechte vraagstukken aanpakken is een opdracht binnen het vak HACO, speciaal voor havoleerlingen. De Cambreurhavo heeft als slogan: Denken en Doen. Daarbinnen past deze opdracht dus precies.Dat leerlingen op een andere manier tegen zaken aankijken dan volwassenen, dat werd bij de presentaties wel duidelijk. Creatief, innoverend, verrassend en zeer zeker bruikbaar, dat was de conclusie van de drie opdrachtgevers. Een pluim dus voor de zes geselecteerde groepen. Uiteraard zijn ook de innovatieve ideeën van de groepen die vandaag niet hebben gepresenteerd naar de bedrijven opgestuurd.